<>

 

ΚεντρικήΔιοικητικό ΣυμβούλιοΑιρετοίΕνδιαφέροντα 

 


   ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

   ΝΕΑ  -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Σπ. Κιουρκατιώτη  10  Αχαρνές

Τηλέφωνο-Fax : 210-2460973