Συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς του 3ου Δημοτικού σχολείου Διονύσου. Τον μουσικό μας Οδυσσέα και τη χορωδία του σχολείου…

Συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς του 3ου Δημοτικού σχολείου Διονύσου. Τον μουσικό μας Οδυσσέα και τη χορωδία του σχολείου…