ΣΠΟΤ ΓΙΑ 28 ΑΠΡΙΛΗ 2020 (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ) ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

ΣΠΟΤ ΓΙΑ 28 ΑΠΡΙΛΗ 2020 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

ΣΠΟΤ ΓΙΑ 28 ΑΠΡΙΛΗ ΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
.