Από τη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας στο Δήμο Αχαρνών για να παρθούν μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εκπαιδευτικών και μαθητών – ΒΙΝΤΕΟ

Από τη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας στο Δήμο Αχαρνών για να παρθούν μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εκπαιδευτικών και μαθητών

ΟΜΙΛΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΕΠΕ «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ»

ΟΜΙΛΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΕΠΕ «ΟΣΩΚΡΑΤΗΣ
«


Από τη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας στο Δήμο Αχαρνών
για να παρθούν μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια
Εκπαιδευτικών και Μαθητών.