ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΛΟΓΩ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 19/31-08-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΛΟΓΩ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ, ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 19/31-08-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

.