Αίσχος !!! Η Δημοτική Αρχή Αχαρνών στέλνει προνήπια στους παιδικούς σταθμούς

Αίσχος !!!

Η Δημοτική Αρχή Αχαρνών στέλνει προνήπια στους παιδικούς σταθμούς!

Ουσιαστικά χωρίς προσωπικό καθαριότητας τα σχολεία!

Εικόνες από τον χώρο που υποτίθεται ότι θα ήταν ήδη έτοιμος να στεγάσει

Το παράρτημα του 22ου & 25ου Ν/γείου Αχαρνών

.