ΑΦΙΣΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/9 ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

.