ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Συνάδελφοι, στέλνουμε 2 σχέδια πρακτικών για τους Συλλόγους Διδασκόντων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Αποτελούν σχέδια, άρα μπορούν να προσαρμοστούν με βάση τα δεδομένα κάθε σχολικής μονάδας.

Καλή δύναμη!

.