Έλαμψε δια της απουσίας της για άλλη μια φορά η Δημοτική Αρχή Αχαρνών από την προγραμματισμένη Παράσταση Διαμαρτυρίας Εκπαιδευτικών και Γονιών

Έλαμψε δια της απουσίας της για άλλη μια φορά η Δημοτική Αρχή Αχαρνών από την προγραμματισμένη Παράσταση Διαμαρτυρίας Εκπαιδευτικών και Γονιών

.