Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αποστόλης Παπαγιαννόπουλος καταγγέλλει την απουσία για ακόμη μια φορά της Δημοτικής Αρχής Αχαρνών από τη προγραμματισμένη Παράσταση Διαμαρτυρίας Εκπαιδευτικών και Γονιών για τα προβλήματα των σχολικών μονάδων…

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αποστόλης Παπαγιαννόπουλος καταγγέλλει την απουσία για ακόμη μια φορά της Δημοτικής Αρχής Αχαρνών από τη προγραμματισμένη Παράσταση Διαμαρτυρίας Εκπαιδευτικών και Γονιών για τα προβλήματα των σχολικών μονάδων…

.