Διεκδικούμε τα οδοιπορικά που δικαιούμαστε

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ

ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Διεκδικούμε τα οδοιπορικά που δικαιούμαστε

.