Η κυβερνητική αθλιότητα δεν έχει τέλος γυμνά παραμένουν από ειδικότητες και ΕΒΠ το Ειδικό Σχολείο Ωρωπού και το Ειδικό Νηπιαγωγείο Αχαρνών

Η κυβερνητική αθλιότητα δεν έχει τέλος γυμνά παραμένουν από ειδικότητες και ΕΒΠ το Ειδικό Σχολείο Ωρωπού και το Ειδικό Νηπιαγωγείο Αχαρνών

.