Εικόνες από τη σημερινή αιμοδοσία που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αν. Αττικής «Ο Σωκράτης»

Εικόνες από τη σημερινή αιμοδοσία που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αν. Αττικής «Ο Σωκράτης»…Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που με τη συμμετοχή τους ενίσχυσαν την τράπεζα αίματος του Συλλόγου μας…

.