Από την κινητοποίηση στο υπ. Παιδείας για τα ειδικά σχολεία… Ο πρόεδρος του ΣΕΠΕ «Ο Σωκράτης» Αποστόλης Παπαγιαννόπουλος

Από την κινητοποίηση στο υπ. Παιδείας για τα ειδικά σχολεία… Ο πρόεδρος του ΣΕΠΕ «Ο Σωκράτης» Αποστόλης Παπαγιαννόπουλος

.