Ενημερωτικό για τη σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού.

Για τη σύνταξη του λεγόμενου «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας» των Σχολικών Μονάδων!

.