Βίντεο από την κινητοποίηση μαζικών φορέων του δήμου Ωρωπού για λήψη ουσιαστικών μέτρων ενίσχυσης της Υγείας και της Παιδείας και την επαναπρόσληψη των 19 απολυμένων καθαρίστριων από τον Δήμο Ωρωπού…

Βίντεο από την κινητοποίηση μαζικών φορέων του δήμου Ωρωπού για λήψη ουσιαστικών μέτρων ενίσχυσης της Υγείας και της Παιδείας και την επαναπρόσληψη των 19 απολυμένων καθαρίστριων από τον Δήμο Ωρωπού…

.