Με απόφαση στις 17 Αυγούστου 2021 του Υπουργείου Εσωτερικών ο δήμος Αχαρνών θα λάβει 305.000 ευρώ, ο δήμος Διονύσου 127.000€ και ο δήμος Ωρωπού 98.200€ ως έκτακτη επιχορήγηση για την πανδημία Covid-19. 

Με απόφαση στις 17 Αυγούστου 2021 του Υπουργείου Εσωτερικών ο δήμος Αχαρνών θα λάβει 305.000 ευρώ, ο δήμος Διονύσου 127.000€ και ο δήμος Ωρωπού 98.200€ ως έκτακτη επιχορήγηση για την πανδημία Covid-19.

Ως σύλλογος ζητάμε να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να λειτουργήσουν σε συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας όλα τα σχολεία…

.