Ενημέρωση για τους νεοδιόριστους συναδέλφους, αναφορικά με τις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ

Ενημέρωση για τους νεοδιόριστους συναδέλφους, αναφορικά με τις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε ο Σύλλογος μας από τη Δ/νση Π.Ε. Αν. Αττικής, οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, μετά την τοποθέτησή τους σε οργανική θέση, μπορούν να κάνουν αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ και θα θεωρηθεί ότι υπηρετούν την οργανική τους θέση. Θα έχουν δηλαδή την επόμενη χρονιά δικαίωμα μετάθεσης ή απόσπασης εκτός ΠΥΣΠΕ.

Για το Δ.Σ.

.