Με αφορμή τα οργανικά κενά Μουσικών της Πρωτοβάθμιας

Με αφορμή τα οργανικά κενά Μουσικών της Πρωτοβάθμιας

Εδώ και τώρα οργανικές θέσεις για όλες τις ειδικότητες με βάση τις πραγματικές ανάγκες! Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί! Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών!

Στις 16-5-2022 δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Παιδείας η υπ’ αρ. πρωτ.: 55292/Ε2 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2022-2023», στην οποία εξαφανίστηκαν τα οργανικά κενά της ειδικότητας των Μουσικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Τη στιγμή μάλιστα που τα οργανικά κενά, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι περισσότερα από 550 για την σχολική χρονιά που διανύουμε.

Απαιτούμε:

• Την άμεση επαναφορά όλων των οργανικών κενών του κλάδου ΠΕ 79.01 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
• Μονιμοποίηση εδώ και τώρα όλων των συναδέλφων συμβασιούχων – αναπληρωτών όλων των ειδικοτήτων που εργάστηκαν τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση για να καλυφθούν οι στοιχειώδεις ανάγκες των σχολείων!
• Να διδάσκονται τα μαθήματα ειδικοτήτων (Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Φυσική Αγωγή, ΤΠΕ, Ξενόγλωσσα) από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς – Κάθε εκπαιδευτικός στο διδακτικό του αντικείμενο

Το ΔΣ

.