Αναφορικά με την απόδοση του Μ.Κ. στους Νεοδιόριστους και Αναπληρωτές συνάδελφους της περιοχής ευθύνης του Συλλόγου μας

Αναφορικά με την απόδοση του Μ.Κ. στους Νεοδιόριστους και Αναπληρωτές συνάδελφους της περιοχής ευθύνης του Συλλόγου μας

Συναδέλφισσες/συνάδελφοι,

Ο Σύλλογός μας για άλλη μια χρονιά έγινε δέκτης πολλών ερωτημάτων από συνάδελφους αναπληρωτές και νεοδιόριστους σχετικά με την απόδοση του Μ.Κ. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε, ύστερα από επικοινωνία με την Δ/νση της Π.Ε. Αν. Αττικής:

α) Η απόδοση του Μ.Κ. στους Νεοδιόριστους συναδέλφους θα γίνει με τη μισθοδοσία του Δεκεμβρίου.

β) Έχει ολοκληρωθεί η απόδοση του Μ.Κ. για τους Αναπληρωτές που προσλήφθηκαν μέσω ΕΣΠΑ στην Α΄ και Β’ φάση. Για τους Αναπληρωτές που διορίστηκαν στην Γ’ φάση, το Μ.Κ. θα αποδοθεί με τη μισθοδοσία του επόμενου μήνα. Για τους συνάδελφους Αναπληρωτές που προσλήφθηκαν μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού, η απόδοση θα γίνει με τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου.

Αναφορικά με ερώτημα που δέχθηκε ο Σύλλογός μας για το αν αυξάνεται η παρακράτηση φόρου, όταν στον μισθό αποδίδεται το σύνολο του ποσού που αντιστοιχεί σε Μ.Κ. προηγούμενων μηνών, το τμήμα μισθοδοσίας μας διαβεβαίωσε ότι στο σύνολο των κρατήσεων δεν υπάρχει καμία αύξηση.

Υπογραμμίζουμε ότι πάγιο αίτημα του Συλλόγου μας είναι το Υπουργείο Παιδείας να στελεχώσει με το απαιτούμενο προσωπικό τη Δ/νση Π. Ε, ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση στην απόδοση του ΜΚ, γεγονός που έρχεται να επιδεινώσει την ήδη διαταραγμένη καθημερινότητα συναδέλφων που, ως νεοδιόριστοι, αμείβονται ελάχιστα ή, ως συμβασιούχοι, βιώνουν το καθεστώς της εργασιακής ομηρίας.

Από το Δ.Σ.

.