Ούτε στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Αχαρνών, ούτε πουθενά. Τα 41 χρόνια θα γίνουν 51. «θα φροντίσουμε εμείς για αυτό».

Ούτε στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Αχαρνών, ούτε πουθενά.
Τα 41 χρόνια θα γίνουν 51.
«θα φροντίσουμε εμείς για αυτό».

.