ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 92ης Γ.Σ. ΤΗΣ ΔΟΕ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ-ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η 92η ΓΣ της ΔΟΕ μόλις αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ την συνέχιση της απεργίας – αποχής από την ατομική αξιολόγηση και τη συνέχιση της μάχης ενάντια στην εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση όπως και την προηγούμενη χρονιά!

Πάμε γερά!
Θα νικήσουμε!

.