Δελτίο Τύπου για Παράσταση ΣΥΛΛΟΓΩΝ και ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ για να μην αποκλειστεί κανείς λόγω …παράβολου αναπληρωτής στην Ειδική Αγωγή

για να μην αποκλειστεί κανείς λόγω …παράβολου αναπληρωτής στην Ειδική Αγωγή