Ο Σύλλογος Π.Ε Αν. Αττικής «ο Σωκράτης» στέκεται στο πλευρό των συναδέλφων που γίνονται στόχος ανυπόστατων καταγγελιών και αντιπαλεύει την αντιεκπαιδευτική πολιτική

Ο Σύλλογος Π.Ε. Αν. Αττικής «ο Σωκράτης» στέκεται στο πλευρό των συναδέλφων που γίνονται στόχος ανυπόστατων καταγγελιών και αντιπαλεύει την αντιεκπαιδευτική πολιτική

.