ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου, Πεντζερίδη 3
Παρασκευή 13 Δεκέμβρη, ώρα
20:00

.