Φωτογραφικό Υλικό Από Το Σημερινό Μαζικό Και Μαχητικό Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο

Φωτογραφικό Υλικό Από Το Σημερινό Μαζικό Και Μαχητικό Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο

Ενάντια Στο Πολυνομοσχέδιο Του Υπουργείου Παιδείας

.