Από το Σημερινό Συλλαλητήριο Ενάντια στο Νομοσχέδιο Απαγόρευσης των Διαδηλώσεων και Ποινικοποίησης των Αγώνων του Λαού Ομιλία της Δέσποινας Χούτα Γραμματέας του ΣΕΠΕ Ανατ. Αττικής «Ο Σωκράτης»

Από το Σημερινό Συλλαλητήριο Ενάντια στο Νομοσχέδιο Απαγόρευσης των Διαδηλώσεων

&

Ποινικοποίησης των Αγώνων του Λαού

Ομιλία της Δέσποινας Χούτα

Γραμματέας του ΣΕΠΕ Ανατ. Αττικής «Ο Σωκράτης»

.