Οι προσλήψεις που αναμένονται για την «παράλληλη» στην Α΄και Β΄Ανατολικής Αττικής ανά ειδικότητα

Οι προσλήψεις που αναμένονται για την «παράλληλη» στην Α΄και Β΄Ανατολικής Αττικής ανά ειδικότητα:

Α΄Ανατολικής Αττικής

ΠΕ70 304

ΠΕ60 39

Β΄Ανατολικής Αττικής

ΠΕ70 139

ΠΕ60 17

.