ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ στις 11:00 π. μ. Υπ. Παιδείας

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  στις 11:00 π. μ.  Υπ. Παιδείας

Στηρίζουμε το αίτημα των νεοδιόριστων συναδέλφων μας

Να μειωθεί τώρα ο χρόνος της υποχρεωτικής παραμονής στην οργανική θέση από δύο σε ένα χρόνο, ώστε να κατοχυρώνουν δικαίωμα μετάθεσης

.