Τώρα στα δικαστήρια για την απεργία αποχή.

Τώρα στα δικαστήρια για την απεργία αποχή.
Μαζική η συμμετοχή των εκπαιδευτικών.
Ο αυταρχισμός, η τρομοκρατία και η ποινικοποίηση των αγώνων δε θα περάσει!

.