Τα κενά όλων των ειδικοτήτων με βάση τα οποία θα γίνουν οι προσλήψεις αναπληρωτών Γενικής και Ειδικής Αγωγής στη Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.

Τα κενά όλων των ειδικοτήτων με βάση τα οποία θα γίνουν οι προσλήψεις αναπληρωτών Γενικής και Ειδικής Αγωγής στη Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.

Σας κοινοποιούμε τα κενά σύμφωνα με τα οποία θα γίνουν οι προσλήψεις αναπληρωτών, όλων των ειδικοτήτων, της πρώτης φάσης στη Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Γενικής και Ειδικής Αγωγής, με τις παρακάτω επισημάνσεις:

Τα κενά στην Παράλληλη Στήριξη σύμφωνα με τα δεδομένα του Ιουνίου είναι 499.

Οι πίνακες της Ειδικής Αγωγής αφορούν μόνο τους αναπληρωτές αφού έχουν αφαιρεθεί αριθμητικά οι θέσεις που θα καταλάβουν οι νεοδιορισθέντες (105 περίπου).

Στους νεοδιορισθέντες της Ειδικής Αγωγής θα γνωστοποιηθούν όλα τα κενά.

Μέχρι τη συγκρότηση του νέου υπηρεσιακού συμβουλίου καμία υπηρεσιακή μεταβολή δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί, τουλάχιστον δηλαδή μέχρι τις 23/8.

.