Το μπλοκ των εκπαιδευτικών σωματείων. Οι αγώνες του Πολυτεχνείου παραμένουν και σήμερα ζωντανοί και συνεχίζουν μέσα στους αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας για μια καλύτερη ζωή.

Το μπλοκ των εκπαιδευτικών σωματείων. Οι αγώνες του Πολυτεχνείου παραμένουν και σήμερα ζωντανοί και συνεχίζουν μέσα στους αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας για μια καλύτερη ζωή.

.