Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του Συλλόγου Σωκράτη στην 88η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ…

Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του Συλλόγου Σωκράτη στην 88η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ…

.