ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Καταγγελία – Διευθύντρια προχωρά σε υποχρεωτική ανάθεση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής καταστρατηγώντας την αντίθετη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

.