Δεκάδες οι υποχρεωτικές μετακινήσεις παιδιών στα Νηπιαγωγεία του Δήμου Αχαρνών

Φύρδην μίγδην εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής στον Δήμο Αχαρνών: Δεκάδες οι υποχρεωτικές μετακινήσεις παιδιών στα νηπιαγωγεία

Ο Σύλλογος Π.Ε. Αν. Αττικής

«ο Σωκράτης» Καλεί

Εκπαιδευτικούς, Γονείς και Μαζικούς Φορείς σε

Παράσταση Διαμαρτυρίας

Στο Δήμο Αχαρνών

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου

Στις 11:00 π.μ.

.