ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 3/7/2020) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΤΙΡΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 3/7/2020) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΤΙΡΙΑ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΝΗΠΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΓΕΩΡΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

.