Δελτίο τύπου από την παράσταση διαμαρτυρίας στο Δήμο Διονύσου για την καθαριότητα και τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στα σχολεία του Δήμου

Δελτίο τύπου από την παράσταση διαμαρτυρίας στο Δήμο Διονύσου για την καθαριότητα και τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στα σχολεία του Δήμου

.