ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ


ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
.