Δελτίο τύπου από τη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας συλλόγων Π.Ε στο Υπ. Παιδείας


ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΕΠΕ ΣΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
.