ΑΥΡΙΟ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ

ΑΥΡΙΟ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ

Έκθεση του «σοφού» Πισσαρίδη για την παιδεία. Δηλαδή δεν τα λέει η κυβέρνηση, αλλά τάχα η επιστήμη.
1) Μεγαλύτερα σχολεία
2) Ο διευθυντής θα επιλέγει το προσωπικό. Θα απολύει και θα προσλαμβάνει
3) Σύνδεση του μισθού με την αξιολόγηση
4) Δημοσιοποίηση της αξιολόγησης
5) Χρηματοδότηση του σχολείου ανάλογα με την αξιολόγηση.
6) Μεταφορά αρμοδιοτήτων στους δήμους
7) Δεν το λέει καθαρά, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα ορίζεται και η διδακτέα ύλη ανά περιοχή και σχολείο.

.