Αισιόδοξα τα μηνύματα 100 σχολικές μονάδες συμμετέχουν στην Απεργία-Αποχή. Συνεχίζουμε.

Αισιόδοξα τα μηνύματα 100 σχολικές μονάδες συμμετέχουν στην Απεργία-Αποχή. Συνεχίζουμε.

.