ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΜΑΗ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

1η ΜΑΗ

ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

Η πρώτη εδώ…..

https://docs.google.com/presentation/d/1D6fdiG8czlS49RezOD9c1ug60i5FVJODz4TRmhoCHdg/edit?usp=sharing,https://docs.google.com/presentation/d/1rP1_qk8NPpZMLhugAfdPLhQFMlEI6i12CgAxJ-8XYLU/edit?usp=sharing

και η δεύτερη εδώ…..

https://docs.google.com/presentation/d/1rP1_qk8NPpZMLhugAfdPLhQFMlEI6i12CgAxJ-8XYLU/edit?usp=sharing

.