Μεγάλη συμμετοχή των Συλλόγων Διδασκόντων στην απεργία αποχή από την αξιολόγηση από τις πρώτες ημέρες

Αισιόδοξο μήνυμα στον Σύλλογό μας “Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ” ! Χαιρετίζουμε τις  πρώτες αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων υπέρ της Απεργίας – Αποχής από την αξιολόγηση

.