ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΟΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΑ 18/10/2021

ΔΕΥΤΕΡΑ, 18/10/2021

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΟΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!Δευτέρα, 18/10/2021

Από την Παράσταση διαμαρτυρίας γονιών και εκπαιδευτικών
στο υπουργείο Παιδείας

.