ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Υπογράφηκε η απόφαση 2637/21 του ΣτΕ για τις άδειες ανατροφής, που έκρινε παράνομη για τυπικούς, αλλά και για λόγους ουσίας την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.
Οι νεοδιόριστοι εκπ/κοί μπορούν να λαμβάνουν την 9μηνη άδεια ανατροφής(χωρίς περικοπή) και μετά τη συμπλήρωση των 2 ετών του τέκνου τους.

.