Καταγγελία : Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων και Προϊσταμένες Νηπιαγωγείων επιβάλλουν σε εκπαιδευτικούς υποχρεωτική παραμονή μέχρι τις 14:00

Καταγγελία

Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων και Προϊσταμένες Νηπιαγωγείων επιβάλλουν σε εκπαιδευτικούς υποχρεωτική παραμονή μέχρι τις 14:00

Συνάδελφοι,

ο Σύλλογός μας έγινε δέκτης παραπόνων πολλών εκπαιδευτικών (ιδιαίτερα νέων συνάδελφων αναπληρωτών και νεοδιόριστων), αναφορικά με Διευθυντές σχολείων και Προϊσταμένες νηπιαγωγείων που τους επιβάλλουν την υποχρεωτική παραμονή στη σχολική μονάδα μέχρι τις 14: 00, επικαλούμενοι το εργασιακό ωράριο.

Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι ο Ν. 2470/97 κάνει σαφή διάκριση ανάμεσα στο εργασιακό και το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, το οποίο είναι απαραβίαστο. Σε σχετική ενημερωτική ανακοίνωση, που ο Σύλλογος έστειλε και φέτος στα σχολεία, διευκρινίζεται ότι :

Με τη λήξη του διδακτικού του ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν του έχει ανατεθεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων άλλο συγκεκριμένο έργο (με παιδαγωγικό ή πολιτιστικό περιεχόμενο ή έχει συνάντηση με γονείς) ή υπάρχει συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Επομένως, είναι σαφές ότι καμιά οδηγία ή εντολή για υποχρεωτική παραμονή (με οποιοδήποτε πρόσχημα) μέχρι τις 2 μ.μ. δεν είναι σύννομη, ως εκ τούτου την αρνούμαστε από όπου κι αν προέρχεται.

Ο Σύλλογός μας θα προχωρήσει σε ονομαστική καταγγελία στην περίπτωση που οι εν λόγω Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένες συνεχίσουν να παραβιάζουν το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών.

Από το Δ.Σ.

.