Εδώ και τώρα μονιμοποίηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, απαίτησαν την Παρασκευή εκπαιδευτικά σωματεία με συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Παιδείας.

Εδώ και τώρα μονιμοποίηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, απαίτησαν την Παρασκευή 13/1 εκπαιδευτικά σωματεία με συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Παιδείας.

.