Δηλώσεις για Απεργία – Αποχή από μέντορες-συντονιστές
και Απεργία – Αποχή από την ατομική αξιολόγηση.

Συνέχιση του αγώνα ενάντια στην αξιολόγηση:

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι είναι σε ισχύ η απεργία-αποχή από τους μέντορες-ενδοσχολικούς συντονιστές, καθώς και από την ατομική αξιολόγηση.

Ο αγώνας μας ενισχύεται και από τη νέα, ομόφωνη απόφαση της 92ης Γενικής Συνέλευσης της Δ.Ο.Ε., η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, για συνέχιση του αγώνα ενάντια στην αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση και την κατηγοριοποίηση των σχολείων μας. Ισχύουν οι περσινές δηλώσεις συμμετοχής. Οι μόνοι που υπογράφουν εκ νέου είναι όσοι υπηρετούν σε διαφορετική σχολική μονάδα από εκείνη στην οποία είχαν υπογράψει συμμετοχή στην απεργία-αποχή.

Για τη διευκόλυνση των μελών μας, αποστέλλονται εκ νέου οι σχετικές δηλώσεις για Απεργία – Αποχή από μέντορες-συντονιστές και Απεργία – Αποχή από την ατομική αξιολόγηση.

Από το Δ.Σ.

.