Μια πρωτότυπη πρωτοβουλία για την ανάγκη συνέχισης των καλλιτεχνικών μαθημάτων

Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Μια πρωτότυπη πρωτοβουλία για την ανάγκη συνέχισης των καλλιτεχνικών μαθημάτων

.