Φωτογραφικό Υλικό από τη Χθεσινή (Τρίτη, 7/7/2020) Παράσταση Διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας

Φωτογραφικό Υλικό από τη Χθεσινή (Τρίτη, 7/7/2020) Παράσταση Διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας για:

1. Μονιμοποίηση Όλων των Αναπληρωτών

2. Κανένας Αναπληρωτής Να Μη Μείνει Εκτός Πινάκων Λόγω Παραβόλου και Τεχνικών Προβλημάτων του Συστήματος. Να Διορθωθούν Άμεσα τα Λάθη στη Μοριοδότηση με Εύθυνη του Υπουργείου Παιδείας και των Δομών του

3. Για τη Μη Εφαρμογή της Υποχρεωτικής Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής και τις Μετακινήσεις Νηπίων

.